Goedkeuring Charter voor stortklaar beton!


De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) en de Federatie voor Stortklaar Beton (FEDBETON) hebben eindelijk een charter goedgekeurd betreffende de levering en de plaatsing van stortklaar beton op bouwwerven. 

Waarom is dit charter belangrijk?


In dit charter vind je aanbevelingen voor alle bouwwerven. Vanaf nu kunnen de aannemer en de betonleverancier vlotter communiceren, waardoor er sneller kwalitatief werk geleverd kan worden.

Inhoud van het charter


In het eerste deel van het charter vind je alles over de communicatie en de organisatie tussen aannemers en betonleveranciers. Tijdige communicatie is belangrijk voor de werken beginnen. Vervolgens wordt de veiligheid aangehaald in het charter. Veiligheidsvoorschriften op bouwwplaatsen moeten altijd gevolgd worden. Kwaliteit wordt als derde punt vermeld. De betonlevering moet voorzien zijn van een BENOR-label. Dit label verzekert de conformiteit aan de geldende normen. Het vierde en laatste punt van het charter is het milieu. Zowel bij het vervoer als de bestelling van beton moet er gewerkt worden aan de verkleining van de ecologische voetafdruk. Betonoverschotten zijn uit den boze en moeten gerecycleerd kunnen worden.

Wil jij beton storten? Bekijk dan ons aanbod betonmixers en betonpompen.

MEEST RECENTE POSTS

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij horen graag van u.